Geschiedenis

Het koor is in 1992 opgericht

Het Rozenkoor werd opgericht naar aanleiding van een advertentie in het blad van het COC, de landelijke vereniging voor en van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Uit de enthousiaste reacties bleek een duidelijke behoefte aan een koor waarin homoseksuele mannen en lesbische vrouwen samen konden zingen. Zo ontstond een voor de homowereld uniek gemengd koor.

De naam Rozenkoor heeft een dubbele betekenis: roze is de kenmerkende kleur van de homobeweging; en het toeval wil dat het COC-gebouw, waar vele jaren de repetities werden gehouden, in de Amsterdamse Rozenstraat staat. Vandaar: Roze(n)koor!

Het imago van het koor mag dan roze zijn, toch zijn er van het begin af aan ook biseksuele,  transseksuele en heteroseksuele zangers en zangeressen geweest die zich bij ons koor erg thuis voelen. Dat tekent de open sfeer die er bij het Rozenkoor heerst. Wij zijn een dynamisch koor; mensen komen en mensen gaan. Het aantal leden varieert dus ook in de loop van de tijd en schommelt tussen de 17 tot 28 leden. 

Onze doelstelling

“De vereniging is opgericht met het doel gelegenheid te bieden aan de leden te zingen in een gemengd homokoor. Waar mogelijk zal het Rozenkoor banden onderhouden met organisaties die zich inzetten voor de bevordering van integratie van homosexuele mannen en vrouwen, in het bijzonder het COC”.
Uit: Statuten Vereniging “Het Rozenkoor” , Amsterdam 28 januari 1994